Vanuit de gedachte dat iets gedaan moet worden aan het groeiende aantal mensen met een afstand tot een zeer krappe arbeidsmarkt.

KlasseWerk is vergelijkbaar met het initiatief ‘Vakbroeders’ dat enige jaren geleden plaatsvond in Rotterdam en Den Haag. KlasseWerk motiveert mensen om met gerichte begeleiding en een praktijkopleiding in een dienstverband aan de slag te gaan. Daarin werkt KlasseWerk samen met schilders-, onderhouds- en schoonmaakbedrijven maar ook met een aantal sociale partners die de juiste mensen kennen die de stap naar werk kunnen en willen zetten.

Constantijn Fuchs is de initiatiefnemer van KlasseWerk Arnhem. Medio 2018 is er gestart met een pilotproject in Arnhem in de wijk Immerloo. Hier zijn Klassewerkers zowel gestart met schilderwerk als schoonmaakwerkzaamheden.

Hiervoor is de nodige media aandacht geweest van bijvoorbeeld;

Omroep Gelderland

Cirkelstad

In Malburgen

Er zijn daarbij mooie resultaten geboekt waarbij het primaire doel om mensen die langdurig werkloos zijn of verminderde kansen hebben op de huidige arbeidsmarkt door middel van de pilot in beweging te krijgen, grotendeels is gerealiseerd.

Dit mooie resultaat opent de deur voor nieuwe initiatieven waarbij de begeleiding naar duurzaam werk altijd het doel is.

Initiatiefnemer: Constantijn Fuchs