KlasseWerk werkt vanuit het grondbeginsel dat iedereen een plaats verdient.

Langdurig werklozen en statushouders ondervinden de nodige weerstand vanuit zichzelf en de samenleving om aan het werk te gaan. Hierin maakt KlasseWerk het verschil.