KlasseWerk begeleidt en “tranformeert” statushouders en langdurig werklozen tot Klassewerkers en verbindt deze aan de behoefte van de ondernemers aan gemotiveerde arbeidskrachten. Dit is de kracht van Klassewerk.

Projectpartners

 

Projectpartners zijn sociaal bewuste ondernemingen,  gemeenten en woningbouwcorporaties die veelal in het bezit zijn van een vastgoedportefeuille.
Vastgoed heeft periodiek onderhoud nodig. Ook kan een verbouwing of renovatie noodzakelijk zijn.

KlasseWerk onderzoekt met haar partners de mogelijkheden Klassewerkers in te zetten voor projecten gericht op vastgoedonderhoud en renovatie en zo ervaring en certificering op te doen en uiteindelijk via een baan te participeren in de samenleving. Doordat waar mogelijk de mensen in hun eigen woonomgeving aan het werk gaan ontstaat mede-eigenaarschap van de uitgevoerde werkzaamheden met als gewenst bij-effect meer sociale controle.

l

Werkwijze

 

KlasseWerk heeft zijn eigen aanpak waarbij ons motto is “u het werk, wij de mensen”.

Wat houdt dit in? De Klassewerkers zijn langdurig werkloos of statushouder. Dit betekent dat iemand de nodige begeleiding nodig heeft om het werkritme op te pakken en zich persoonlijk te ontwikkelen als werknemer. Dit hoeft u niet zelf te doen. KlasseWerk regelt dit.

De focus voor u is het juiste project en de afstemming met uw projectpartners en met KlasseWerk. Bijkomende voordelen voor uw organisatie zijn;

1. De betrokkenheid van de Klassewerker bij zijn buurt ook een binding en verantwoordelijkheidsgevoel oplevert bij de Klassewerker;

2. Uw bedrijf levert langs deze weg ook de maatschappelijk zeer gewenste bijdrage in Social Return on Investment (SROI) en voldoet daarmee aan mogelijke sociale doelstellingen in uw jaarverslag.

l

Participeren?

 

KlasseWerk is continu op zoek naar partners. Binnen ons netwerk zijn wij goed in staat u te helpen uw SROI-doelstellingen te behalen en gelijktijdig in uw vacatures te voorzien.

Wij zijn altijd bereid de mogelijkheden met u te bespreken.

De huidige partners van KlasseWerk

Wij zijn erg blij met de huidige partners die ons in staat stellen om onze doelen te realiseren en langdurig werklozen en statushouders meer aan een baan te helpen. Wilt u hier ook aan mee helpen, neem dan contact met ons op.

Leermeester/Gezel

 

Bedrijven bieden Klassewerkers in een Leermester/Gezel-setting de kans aan de slag te gaan bij hun bedrijf. Op deze wijze worden Klassewerker de basis vakvaardigheden bijgebracht. Het doel is de Klassewerkers gedurende dit leer-/werktraject te laten zien waartoe zij in staat zijn. Het bedrijf laat zien wat het werk inhoudt. Hierdoor komt u er beiden achter of er een match is.

De mooiste uitkomst is dat voor zowel u als de Klassewerker het logisch is om een dienstverband aan te gaan. Dit is een mooie plus op een zeer krappe arbeidsmarkt.

 

l

Aanpak

 

KlasseWerk heeft zijn eigen aanpak waarbij ons motto is “u het werk, wij de mensen”.

KlasseWerk verzorgt voor langdurig werklozen – waaronder ook statushouders – de intensieve begeleiding en gerichte opleidingen met als doel het werkritme op te pakken en Klassewerkers te motiveren. De Klassewerker kan daardoor al heel snel meerwaarde leveren voor uw organisatie. De Klassewerker doet ervaring op tijdens de werkzaamheden en met nieuwe collega’s die tevens als zijn of haar vakinhoudelijk mentor fungeren (leermeester/gezel). Dit betekent dat dat iemand de nodige begeleiding nodig heeft om het werkritme op te pakken en zich persoonlijk te ontwikkelen als werknemer. Dit hoeft u niet zelf te doen. KlasseWerk regelt dit.

KlasseWerk zorgt ervoor dat de mensen worden gescreend, geselecteerd, gecoacht en getraind. Wij willen dat u zich focust op het bijleren van nieuwe vaardigheden door werken en leren tegelijk. Op die manier is de Klassewerker ook direct van meerwaarde voor uw onderneming. De Klassewerker doet de werkervaring op en de nieuwe collega’s zijn collega en vakinhoudelijk mentor.

l

Kennismaken?

 

KlasseWerk komt graag in contact met bedrijven die meer willen weten over onze werkwijze. Benieuwd of het echt werkt? Lees dan de verhalen van Nederrijn en Jeurissen Schildersbedrijf.  Wij zijn opzoek bedrijven in de bouw en aanverwante sectoren waarbij Klassewerkers van meerwaarde zijn. Wij onderzoeken graag in een gesprek wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Zullen we eens bespreken wat de mogelijkheden zijn?